Kullanım Koşulları |

 

 

KULLANIM KOŞULLARI
 

  birool.com (bundan böyle birool) sitesinden (kayıtlı üye olarak ya da olmayarak) hizmet almak için öncelikle aşağıda belirtilen üyelik / kullanım şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir.
 

  birool hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) ........................................ Çanakkale adresinde mukim KOTMAN BİLİŞİM’dir (İTO sicil no: XXXX). Sunulan servislerin yazılım, tasarım, metin, görsel ve sair telif hakları tamamen birool.com’e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.
 

  birool, bilgi ve içerik paylaşım kültürünü esas almakta ve buna saygı duymaktadır. birool tarafından bizzat üretilen içeriklerin, kaynak belirtilmek koşulu ile veya birool.com sitesinde sunulan şekliyle embed (gömülü) kod olarak alıntılanmasına izin verilmektedir. Ancak, herhangi bir birool kullanıcısının üretmiş olduğu içeriğin ve/veya birool ile lisans anlaşması yapmış yayıncı kuruluş ve video içerik üreticileri gibi 3.partilere ait içeriklerin, kaynak gösterilse dahi alıntılanmasına veya embed (gömülü) kod ile başka ortamlarda yayınlanmasına izin verilip verilmemesi, o içeriği üreten kullanıcının inisiyatifindedir.
 

  birool, lisans anlaşması yapmış olduğu yayıncı kuruluş ve video içerik üreticileri gibi 3.partilere ait içerikler ile ziyaretçilerin / üyelerin sunduğu ve paylaştığı içeriklerin kesin doğru olduğunu garanti ve taahhüt etmemektedir. birool, kendi ürettiği ve yayınladığı içeriklerden bizzat sorumlu olduğu gibi, ayrıca üyelerin / ziyaretçilerin / lisans anlaşmalı 3. partilerin ürettikleri ve yayınladıkları içeriklerden 5651 sayılı kanunun 5. Maddesi gereği hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. birool’in sınırlı sorumluluğu, 5651 sayılı kanun ve 5846 sayılı kanunun öngördüğü usullere uygun bildirilen ve hukuka aykırı olduğu düşünülen bir içeriği kontrol etmek ve teknik olanakları dahilinde o içeriği çıkarmak şeklindedir.
 

  birool, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla bir çok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; içerik paylaşımı, içerik lisanslama, gelir paylaşımı, reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. birool, e.posta ile ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişimde bulunacağını, kullanıcının / üyenin isteği dışında iletişim ve pazarlama faaliyeti yapmayacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
 

  birool, kullanıcı / üye / lisans anlaşmalı 3. partiler tarafından oluşturulan her türlü veri ve içeriğin hiç bir şekilde kontrolünü yapmamaktadır. Ancak kullanıcı / üye / lisans anlaşmalı 3. partiler tarafından; 3. şahıs ve kurumların kişilik hakları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası anlaşmalar ile koruma altına alınan diğer hakların ihlal edilmesi halinde; ayrıca telif haklarını ihlal eden, müstehcenlik (pornografi) içeren, hakaret, küfür, nefret söylemi, küçük düşürücü ifadeler barındıran içeriklerin gönderilmesi; kişileri ve toplulukları rahatsız edecek derecede toplu iletişim yapılması; kişilerin ve toplulukların sözle, resimle veya video içeriğiyle taciz ve tehdit edilmesi; virüs gönderilmesi ya da web sitesinin verimli çalışmasını engellemek için kesme, sınırlama veya yok etme için tasarlanmış diğer bilgisayar kodları, ya da yazılım veya donanım içeren herhangi bir malzeme iletmesi; ayrıca birool hizmetlerinin ve servislerinin amacını aşan bir şekilde kullanılmasının anlaşılması halinde,birool hizmetleri derhal durdurma, ilgili içerikleri yayından çıkarma ve üyelik iptal etme hakkına sahiptir. Adli ve idari makamlardan gelecek talepler doğrultusunda, birool, hukuka aykırı içerik ve kod sahibinin bilgilerini paylaşmak durumundadır.
 

  Her kullanıcı / üye / ziyaretçi, kendisi tarafından üretilen veya paylaştığı içerikten birinci derecede sorumlu olduğunu kabul eder. 5651 sayılı kanuna göre, içerik sağlayıcı (yani birool’e herhangi bir içerik giren kişi), internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Ayrıca, içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.
 

  Kullanıcı, birool sitesini ve servislerini kullanarak kendisi tarafından oluşturulmuş ve girilmiş video içerikleri, mesajlar, yorumlar, eklemeler ve yüklemeler ile ilgili olarak birool’e münhasıran, kısıtlanamaz, dünya genelinde geçerli, geri alınamaz ve bilabedel izin ve lisans hakkı verdiğini kabul etmiş sayılır. Bahsi geçen izin ve lisans hakkı, kullanıcının sunduğu ve paylaştığı içerikle ilgili kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır.
 

  birool, sunduğu servislerin kesintisiz ve hatasız çalışması için elinde geleni yapacaktır. Ancak internet erişim hizmeti veren servis sağlayıcıların sistemlerinde meydana gelebilecek teknik arızalar, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin sistemlerinde meydana gelecek aksaklıklar, sistem bakımları ve mücbir nedenler gibi vakalarda birool servisleri de bağlantılı olarak etkilenebilir. Bu gibi durumlarda birool servislerin etkin olarak işlemesi için gerekli tedbirleri alacaktır, fakat doğrudan müdahale yetkisi olmayan bağlantılı servis arızaları ve hataları için sorumluluk kabul etmemektedir.
 

  birool, işbu şartların yürürlükte olduğu tarih itibariyle, tüm içeriklerini ve servislerini ücretsiz olarak sunmaktadır. İleride herhangi bir zamanda, sunmuş olduğu servislerden ve içeriklerden bedelli ve/veya bedelsiz olarak yararlandırma hakkına sahiptir. Bedelli hizmetler ve abonelik türleri, birool sitesinde “hizmetler” bölümünde ayrıca belirtilmiş olabilir. Kullanıcıların ilan edilen abonelik sistemlerinden birini seçmesi halinde sunulan hizmet ve özelliklerini okuması gerekmektedir. Ücretli veya ücretsiz herhangi bir şekilde yararlanmada üye / kullanıcı, birool’in taahhüt ettiği hizmetten fazlasını talep edemez.
 

  birool, dileği takdirde sunmuş olduğu hizmetler üzerinde en iyi hizmeti verme amacı ile her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir.
 

  birool sitesine üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve birool servislerinin kullanılması halinde birool sorumluluk kabul etmemektedir.
 

  birool, değişen yasalar ve koşullara göre kullanıcı sözleşmesini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, yürürlükten kaldırabilir veya yeni bir sürümünü yayınlayabilir.
 

  birool ve kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilaf öncelikle iyi niyet çerçevesinde çözümlenmeye çalışacaktır, aksi halde taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.
 

  Herkese açık ve aynı şekilde sunulan kullanım kuralları, Kullanıcının kayıtlı üye olması / siteye girmesi, içeriklerden ve servislerden yararlanmaya başlaması ile her iki taraf arasında kabul edilmiş sayılır. Kullanıcı veya ziyaretçi, işbu sözleşmeden haberdar olmadığı veya okumadığı iddiasında bulunamaz. Kullanım şartları kabul edilmediği takdirde, kullanıcının siteyi ve servisleri kullanmaması yeterlidir. Yürürlük tarihi: .........